Dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

Ang pananakop ng mga Ingles ay nagwakas sa isang kasunduang pangkapayapaan ng Pitong Taong Digmaan.

Noong panahong iyon, mayroon nang digmaan ang Britanya at Pransiya na tinatawag ngayong Pitong Taon Digmaan.

Matagumpay na nakagawa ng kasunduan ang Pransiya at Espanya na kinilala bilang Pacte de Famille na nilagdaan noong 15 Agosto 1761.

Sa isang lihim na pagpupulong, madaling nakapaghanda ang Espanya upang makipagdigma sa Britanya. (2004), “Chinese Merchants, Catholic Clerics and Spanish Colonists in British-Occupied Manila, 1762-1764” in "Maritime China in Transition, 1750-1850", ed.

Naganap ito isang araw pagkaraang bombahin ng mga Hapones ang Pearl Harbor, Hawaii, at Estados Unidos.

At pagkatapos ng pagkatalo ng mga Hapones noong 1945.

Pagkaraan ng pagbagsak ng Bataan sa kamay ng Hapon, nagpunta si Mac Arthur sa Australia.

Pinalitan siya sa Corregidor ni Heneral Jonathan Wainwright, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, hanggang sa mapilitang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 mga araw.

Spencer Pratt at Consul Rounceville Wildman upang tulungan ang mga Pilipino na makamit ang kasarinlan mula sa Espanya.

Ayon kay Aguinaldo, sinabi raw sa kanya na aalagaan ng mga Amerikano ang Pilipinas at pananatilihin ang kasarinlan nito tulad ng ginawa nila sa Cuba.

Search for dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas:

dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-36dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-80dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-22dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-83

Sumuko ang Bataan sa puwersa ng mga Hapones noong Abril 9, 1942.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas”